A moodle kipróbálása céljából

  • 3. kurzus a Kar oktatóinak a Moodle és a tananyagkészítés alapjairól.
  • A tantárgy célja a turizmus marketing elméleti anyagának esettanulmányokon és gyakorlatokon keresztül történő elmélyítése. Kiemelt figyelmet kapnak az egyes alágazatok sajátosságai (szállodaipar, közlekedés, utazásszervezés, attrakciók).
  • A tárgy célja a turizmus komplex, közgazdasági és társadalomtudományi ismereteken alapuló szemléletmódjának kialakítása, ezáltal elősegítve a turizmus rendszerszemléletű és multidiszciplináris megközelítésének megértését. Célja egyrészt, hogy a kurzuson részt vevő hallgatók átfogó ismereteket kapjanak a turizmus alapfogalmairól, az ágazat felépítéséről, a turizmus rendszerének működési mechanizmusáról, valamint a turizmus rendszer szereplőinek feladatairól és a szereplők közötti kapcsolatokról. A megalapozó tárgy feladata, hogy multidiszciplinárisan közelítse meg a turizmus ágazat jellemzőit, kiemelten kezelve annak társadalmi-gazdasági és történeti vonatkozásait. A tárgy a turizmus társadalmi-gazdasági alapjaival mind mikro-, mind makroszinten foglalkozik.